Skoler

 • Skal undervisningen ha’ et lille pift?

  Et skolebesøg hos os sker på ”egen hånd” og undervisningen og udbyttet af et besøg på et eller flere af vore museer er således lagt i hænderne på læreren.

  Men mulighederne for at planlægge interessant undervisning med et stort engagement og indlevelse fra eleverne og dermed også med et stort udbytte for eleverne er ekstraordinært gode på vores museer.

  Vores museer nærmest inviterer til de ”skæve vinkler” – dem der pludselig gør en opgave spændende og interessant og som fanger interessen og pirrer nysgerrigheden på en måde som få andre besøgsmål kan præstere. Hos os krydres undervisning og opgaveløsning ganske enkelt med en ”Wouw-effekt”, som er både motiverende og engagerende.

 • Fag i folkeskolen, som kunne være relevante i vores sammenhæng.
  Se mere information under hvert museum.

  • Billedkunst
  • Biologi
  • Dansk
  • Engelsk
  • Fysik/kemi
  • Geografi
  • Historie
  • Kristendomskundskab/religion
  • Matematik
  • Natur/teknik
  • Samfundsfag
  • OBS: Ripley´s Attractions har ingen skoletjeneste.

  Ripley´s Attractions har ikke færdigudarbejdet undervisningsmateriale, men du kan finde inspiration til hvordan opgaver kunne angribes afhængig af hvilket fag, der arbejdes med – og naturligvis afhængig af hvilket klassetrin eleverne befinder sig på her på siden.


 • Ripley’s Believe It or Not!

  Dansk

  Museet indeholder så mange kuriøse og spændende genstande, at alle vil kunne finde et emne, som man kan fordybe sig i og med baggrund i denne genstand eller dette tema søge yderligere indsigt og viden via andre kilder for slutteligt at aflevere en skriftlig opgave.
  Billedkunst

  Museet indeholder adskillige statuer, buster, figurer og malerier – alle fremstillet af ”alternative materialer”. Oplev og analyser disse. Diskuter billedsproget. Diskuter kunst og visuelle udtryksformer i forskellige kontekster.
  Matematik

  Mange af museets genstande inviterer til matematiske opgaver – på alle niveauer. For at starte med en af de allerførste udstillingsgenstande: En tro kopi af Taj Mahal bygget af 300.000 tændstikker. Lad eleverne løse opgaver som f.eks. hvor lang en kæde ville man få, hvis man lagde alle tændstikkerne i forlængelse af hinanden (når længden på en tændstik er givet). Hvor mange tændstikæsker er der gået til byggeriet (når antallet af tændstikker pr. æske er givet). Hvor meget vejer figuren af Taj Mahal (når vægten af en tændstik er givet). Hvor lang tid vil det tage at bygge en ny kopi, hvis det i gennemsnit tager 5 sekunder at lime og placere hver tændstik. Og så videre…
  På samme måde inviterer de fleste af museets andre genstande til matematiske opgaver.
  Biologi

  Instrumenter anvendt inden for lægevidenskaben i tidligere tider kan danne grundlag for diskussioner omkring udviklingen inden for dette felt. Verdens højeste mand, verdens tungeste mand og skrumpehoveder fra Sydamerika kan være indfaldsvinkler til opgaver inden for den menneskelige organisme. Torturredskaber og deres anvendelse kan være et andet afsæt inden for det samme område.
  Et dinosaur-kranie kan danne rammen om undervisning og opgaver om evolutionslæren, mens en tohovedet kalv kan inspirere til diskussioner om genmanipulering og genteknolgi.
  Der er masser af biologiske vinkler i museets udstillede genstande.
  Geografi

  Robert Ripley var opdagelsesrejsende og antropolog og hans rejseaktivitet dækkede hele jordkloden. Alle genstande på museet er et resultat af hans ivrige samlermani og utrolige nysgerrighed i forhold til fremmede kulturer. Museets udstillingsgenstande repræsenterer således en kalejdoskopisk samling af rariteter fra alverdens kulturer. Det er ikke vanskeligt at finde afsæt for geografi-relaterede opgaver på dette museum.
  Natur/Teknik

  Dette fag er det naturvidenskabelige fundament som eksempelvis fagene biologi og geografi bygger videre på i det senere skoleforløb. Se derfor inspiration ovenfor under punkterne Biologi og Geografi.
  Kristendomskundskab/Religion

  På museet kan du lære om overtro og begravelsesritualer i fremmede kulturer. Med udgangspunkt i de udstillede genstande kan der tages afsæt til diskussioner omkring forskellene mellem kristne værdier og ritualer og fremmede kulturers livssyn og –værdier. Eksempelvis afspejler begravelsesritualer ofte kulturens syn på livet efter døden – og afdødes status/position i det samfund som han/hun var del af. Hvordan er det i vores kultur ? Før og nu ?

 • Guinness World Records Museum

  Dansk

  Museet udstiller verdensrekorder inden for så mange traditionelle og utraditionelle genrer og discipliner, at alle vil kunne finde et tema, som man kan fordybe sig i og med baggrund i denne rekord eller dette tema søge yderligere indsigt og viden via andre kilder for slutteligt at aflevere en skriftlig opgave.
  Billedkunst

  Museet præsenterer sit publikum for verdensrekorder af alle mulige slags – og på forskellige måder. Der er tale om visuel kommunikation. Diskuter de forskellige visuelle udtryks- og kommunikationsformer, og vurder for de enkelte rekorder, hvilken udtryksform som ville være bedst egnet til formidling af den konkrete rekord. Hvornår er foto, tekst, levende billeder, en figur, kendte referencerammer, etc. relevante for at opnå den mest interessante og engagerende formidlingsform.
  Matematik

  Mange af museets genstande inviterer til matematiske opgaver – på alle niveauer. For at starte med en af de allerførste udstillingsgenstande: En real-size kopi af verdens højeste mand gennem tiderne. Lad eleverne løse opgaver som f.eks. hvad er målestoksforholdet mellem verdens højeste mand og verdens højeste bygning (når højden på begge er givet) – og hvad er målestoksforholdet mellem verdens højeste bygning og dig selv. Hvor meget vejede verdens højeste mand (hvis du ved at han var normalvægtig) – benyt formlen for beregning af BMI (Body Mass Index). Hvor mange af verdens mindste kvinde (er udstillet i samme lokale som verdens højeste mand) skulle der stå oven på hinanden for at nå op på samme højde som verdens højeste mand. Verdensrekorden i højdespring er på 2,45 meter og indehaves af Javier Sotomayor som måler 1,95 meter. Hvor højt skulle verdens højeste mand springe, hvis han skulle springe lige så højt i forhold til sin egen højde, som Sotomayor gjorde i 1993, da han satte verdensrekorden?
  På samme måde inviterer de fleste af museets andre genstande til matematiske opgaver.
  Biologi

  Verdens højeste, mindste og tungeste mennesker kan være et anderledes afsæt til undervisning og opgaveløsning omkring menneskets anatomi. Eller hvad med manden som spiste op mod 9 tons metal, glas og gummi – et fænomen som kan danne baggrund for læring om fordøjelsessystemet. Dyrenes verden er fuld af forbløffende rekorder – alt fra verdens længste slange, de største, tungeste og mindste dyr kan udgøre yderpunkterne i læringen omkring verdens flora og fauna.
  Der er masser af biologiske vinkler i museets mange verdensrekorder.

  H. C. Andersen Eventyrhuset

  Dansk

  Eventyrhuset skildrer H.C. Andersens opvækst og baggrund fra før han blev en landskendt figur og fortæller om hans rejser ud i den vide verden og om den berømmelse han opnåede. Størst fokus er der dog på visuelt og narrativt at fremstille nogle af H.C. Andersens populæreste eventyr.
  H. C. Andersen er en enestående kilde til at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet.

  Eventyrhuset er derfor en glimrende kilde til faget dansk. Diskuter H.C. Andersens betydning for Danmark og dansk litteratur. Diskuter eventyrets særlige udtryksform. Fortolk og analyser hans eventyr. Hvad gjorde dem så specielle at de fik så godt tag i såvel voksne som børn? Snak om sproget for snart 200 år siden – hvordan var det i forhold til nutidens sprog? Skrives der stadig eventyr i dag? Hvis ja – hvad er så forskellene og lighederne i forhold til HCA´s tid.
  Eller giv ganske enkelt eleverne den opgave, at de skal skrive deres eget eventyr.

  Engelsk / Tysk

  Eventyrene i H. C. Andersen Eventyrhuset præsenteres på både dansk, engelsk og tysk. Eventyrhuset kan således på glimrende vis være inspirationskilde til skriftlige opgaver i sprogfagene engelsk og tysk.

Nedenstående punkter tjener udelukkende som inspiration til hvordan opgaveløsning på museum kunne angribes afhængig af hvilket fag, der arbejdes med – og naturligvis afhængig af hvilket klassetrin eleverne befinder sig på.